במסגרת התואר השני בלימודי הנדסת תכן ויצור בטכניון, חיבר דב ברקאי שני מאמרים בקורס החלטות אתגרים והשלכות.
במסגרת מאמרים אלה מראה ברקאי, על דרך הפילוסופיה, את תהליך קבלת החלטות המובילות את היזם או את המפתח, לקבל החלטות חיוביות בתהליך פיתוח מוצרים עתירי ידע, פטנטים ומוצרים רפואיים.