עיצוב מוצב ירוק- מדוע זה חשוב ולמה זה פופולארי?
 
כדור הארץ מתחמם, מושגים כמו אפקט החממה והחור באוזון הופכים דומיננטיים יותר בשיח היומיומי, וקשה למצוא היום אזרחים שאינם מודעים למצב הקשה שבו נמצא כדור הארץ. המשאבים הם מוגבלים, ואנחנו, בני האדם, בייחוד אלה החיים בציוויליזציה המערבית, חוטאים בניצול יתר של המשאבים הללו.

אנחנו חיים בבתים גדולים יותר ממה שאנחנו באמת צריכים, צורכים באופן אובססיבי, מכורים לטכנולוגיה ומשתמשים בחומרים כימיים שארייתיים, ומקורות האנגיה הולכים ומתכלים. אל הקונטקסט הזה נכנס הקונספט של עיצוב מוצרים ירוקים, שנקרא גם עיצוב בר קיימא, תהליך שנועד למזער את הנטל הסביבתי של מוצר על הסביבה שלנו, כדי להיטיב עם כדור הארץ ולאפשר אורח חיים הדדי יותר עם הסביבה והטבע.

עיצוב מוצר ישראלי ירוק מבוסס על פרקטיקה של שימוש חוזר בחומרים, עבודה עם חומרי גלם ישנים, השקעה של מינימון משאבים בתהליך הייצור, וייצור מוצרים שהצרכנים יעשו בהם שימוש משך שנים רבים מבלי שיתעורר הצורך להחליפם בתכיפות גבוהה מידי.

עיצוב מוצר ירוק, עיצוב מוצר ישראלי