חברות יצרניות

>> פתרונות לתעשיית המזון, הפלסטיקה והכימיה.
>> תכנון ובניית מכונות אוטומציה מבוקרות או משובצות מחשב.
>> תכנון ובניית אמצעי ייצור ידניים או אוטומטיים.
>> מתן פתרונות לשיפור ביצועים למיכון יצרני קיים לצורך הגדלת תפוקות הייצור.
>> תכנון ובניית מתקני ייצור ומכונות תוך כדי בחינת הכדאיות הכלכלית מההיבט של החזר ההשקעה מול חיסכון בכוח אדם יצרני.
>> בניית המכונות כוללת התממשות.לבקרים מתוכנתים והתאמתה למערכות ERP ולרצפת הייצור.