שירותי שירטוט, תיעוד ומידול תלת ממדי

>> הכנת תיקי ייצור של מוצרים לפי תקנים בינלאומיים.
>> בניית תיקי ייצור הכוללים BOM, BOT וכו'.
>> בניית תיק שרטוטים הכולל רשימות רכש, פריטים קנויים, שרטוטי הרכבה ו"פיצוץ" ורשימות לבדיקות פונקציונאליות.
>> מידול תלת ממדי של חלקים המרכיבים מוצר והעברתם מפיתוח לייצור.